nieuws
Van € 0 naar € 100 miljoen - een overzicht
10-02-2017
Van € 0 naar € 100 miljoen ging natuurlijk niet vanzelf. Daarom hebben wij een overzic...
lees verder
Meer dan 100 miljoen euro gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl
09-02-2017
Wij zijn trots! Als eerste crowdfundingplatform in Nederland hebben wij meer dan 100 miljoen e...
lees verder
Jonge ondernemer opent restaurant in verbouwde kerk
26-01-2017
De verbouwing van de leegstaande kerk in Kamperland is in volle gang. Lloyd Oudeman uit Rilland ...
lees verder
Omvang crowdfunding in 2016 € 170 miljoen
19-01-2017
Ook het FD bericht over de groei van de crowdfundmarkt in 2016: Nederlandse ondernemers hebben ...
lees verder
Vacature Crowdfunding bemiddelaar ZZP
18-01-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - heeft sterke groei ambi...
lees verder
Opstart onderneming
Hotelschip Antje
Project:
15871 Zakelijk
Leendoel:
Opstart onderneming
Classificatie:
5s
Graydon-rating:
NR
Creditsafe score:
16
Inschrijfperiode nog 41 dagen
Kredietbedrag:
€ 230.000
Geinvesteerd:
€ 33.700
Product:
Groeilening
Rente per jaar:
6,0%
Looptijd:
120 maanden
Aflosvrij periode
12 maanden
Over mij
Branche: Horeca
Producten en/of diensten: Hotelfacilteit
Aantal medewerkers: 1
Oprichtingsdatum: 29-11-2016
Leeftijd: 49
Gezinssituatie: Alleenstaand
Woonsituatie: Huurhuis
Opleiding: MBO grafische vormgeving
BKR score: Gemiddeld risico (F)
Aanvullende informatie: Download Adobe Reader  Creditsafe Stevenaak Antje B.V. i.o..pdf
Advies- en begeleidingspakket: Brons (20 uur)
Aanvraag mede mogelijk gemaakt door
 
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Zekerheden bij dit project: 
Er wordt een eerste hypotheek gevestigd op een onbelast schip. Zie noot voor nadere toelichting.
 
Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn?
Het oudste zeilende binnenvaartschip van Nederland (1875) "Stevenaak Antje" zal binnenkort als hotelschip in Den Helder gaan dienen in samenwerking met het theater de Kampanje. Op het oude marinecomplex Willemsoord dat is aangelegd door Napoleon zal het schip op een vaste ligplaats ruimte gaan bieden aan gasten vanuit het theater en toeristen vanuit de Waddeneilanden. Willemsoord is een prachtig gerenoveerd complex met het grootste droogdok uit Europa en is de poort naar de Wadden. Verder is er op Willemsoord niet alleen een theater, maar ook een grote bioscoop, veel horeca, een museum, jachthaven en voor de kinderen een grote indoor speelhal. Dit jaar zullen Sail, de visserijdagen, de Klipperrace en nog veel meer activiteiten plaatsvinden op Willemsoord.

Profiel_15871_2_143257.jpgProfiel_15871_2_143243.jpg
 

Beoogde ligplaats vóór theater De Kampanje

Theater annex Restaurant de Kampanje verzorgt de exploitatie, de sleutelafgifte en de controle van de kamers en neemt Stevenaak Antje mee in de commerciële exploitatie, zowel op de website als in commerciële acties naar hun (potentiële) klanten. Denk aan ontbijt in de roef van Antje en arrangementen voor groepen. In de theatergids van 2018 wordt het schip met foto en tekst uitgelicht. Het belangrijkste is echter dat we inspringen op het tekort aan hotelfaciliteiten op Texel. We bieden toeristen een unieke mogelijkheid om te kunnen overnachten op de Antje.

Profiel_15871_2_143413.jpg
Profiel_15871_2_143448.jpg

Theater De Kampanje

Ik ben al jaren de trotse eigenaar van dit schip en kocht het in sterk verwaarloosde toestand. Het bleek een stuk historisch erfgoed te zijn en er was grote belangstelling om dit schip voor de toekomst te behouden. Dit heeft ertoe geleid dat de restauratie is uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Kompas. Via het UWV zijn kansarme jongeren ingezet om werkervaring op te doen. Tijdens de restauratieperiode (van mei 2012 tot mei 2016) heeft de Stichting Kompas het schip van mij gehuurd. Daarnaast heeft het Waddenfonds de benodigde financiële middelen ter beschikking gesteld om de volledige restauratie mogelijk te maken aan het casco. Nu de restauratie gereed is, moet het schip afgetimmerd en ingericht worden tot varend hotelschip met 6 kamers. 
 
Profiel_15871_2_133730.jpg
 
Schaalmodel Stevenaak Zuiderzeemuseum
 
Waar wordt de financiering voor aangewend?
Het schip is sinds 2012 mijn eigendom. De totale kosten voor de restauratie van het schip (exclusief de nog uit te voeren aftimmering en inrichting) bedroeg een bedrag van € 420.000,-. Dit is voor € 340.000,-  gesubsidieerd door het Waddenfonds en € 80.000,- is voorgefinancierd door Stichting Cornelia. Aflossing van deze lening is een onderdeel van de aanwending van onderhavige financiering.
 
Investeringsbegroting

Aankoopprijs
€   41.000,-
Restauratie
€ 420.000,-
Aftimmering schip 
€ 122.000,-
Inrichting 
€   10.000,-
Financieringskosten 
€   18.000,-
Totaal investering
€ 611.000,-
Af: Subsidie Waddenfonds
€ 340.000,-
Af: Eigen middelen
€   41.000,-
Benodigd via Geldvoorelkaar.nl
€ 230.000,-
 

Profiel_15871_2_142142.jpg


Indeling slaapvertrekken Antje

Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Mede dankzij Geldvoorelkaar.nl kan ik mijn schip extra onder de aandacht brengen bij een groter publiek en biedt het de investeerders een mooi rendement met zekerheid op terugbetaling. Er wordt een hypotheek gevestigd ad € 230.000,-  op dit authentieke en waardevaste onderpand.

Wat is uw drive om voor u zelf te beginnen?
Ik heb in het verleden het bedrijf Staaltegel B.V. gehad waar RVS constructies werden gemaakt t.b.v. de scheepvaart. Met de opkomst van de crisis in 2008 heb ik de beslissing genomen dit bedrijf te beëindigen. Er leken zware tijden aan te breken voor scheepvaart, wat later ook gebleken is. Hiermee heb ik mijn financiën veilig gesteld en heb ik me voorgenomen het rustiger aan te doen en mij vooral toe te leggen op de restauratie van schepen. Dit heeft geresulteerd in de restauratie van mijn schip de Stevenaak Antje. Het ondernemersbloed blijft in mij kruipen en dit project vormt voor mij weer een unieke kans om een stukje historisch varend erfgoed in stand te houden en mijn droom levend te houden. Met de beoogde exploitatie kunnen we ook het toekomstig onderhoud van dit schip borgen en behouden als cultureel erfgoed voor de volgende generaties.
 
Wat is uw ervaring in deze branche?
Als ondernemer heb ik ervaring met de opzet van bedrijven. Momenteel exploiteer ik een AirB&B in mijn woonplaats Marken, waarmee ik in mijn levensonderhoud kan voorzien. Met de exploitatie van dit schip kan ik mijn liefde voor oude schepen combineren met mijn ervaringen als gastheer bij AirB&B. 

Profiel_15871_2_143940.jpg Profiel_15871_2_144759.jpg

Stevenaak Antje

Wat is uw arbeidsverleden?
Ik heb een opleiding genoten in de grafische vormgeving en van daaruit heb ik mijn eerste baan gevonden bij dagblad ‘De Gelderlander’ in de lay-out en vormgeving. Daarna ben ik eigenaar geweest van T&B Offroad Center B.V. en van Staaltegel B.V. Daar maakten wij RVS onderdelen voor de binnenvaart.

Wat is uw verwachte omzetniveau?

 OmzetBedrijfsresultaat voor afschrijving, rente en voorzieningAnnuïteit op jaarbasis
Jaar 1 (prognose)€ 108.000,-€ 21.000,-€ 11.000,-*
Jaar 2 (prognose)€ 153.000,-€ 54.000,-€ 33.000,-
Jaar 3 (prognose)€ 168.000,-€ 65.000,-€ 33.000,-
 
* Groeillening, jaar 1 alleen rente.
 
De prognose is opgesteld door de ondernemer, de heer M. Dikkers, accountantskantoor Eijkhout en Partners te Nijmegen en van Rijbroek Financieel Advies.
  
De prognose is opgesteld op basis van een gemiddelde bezetting van de bedden van 70%. Dit lijkt hoog, echter het benadert het landelijke gemiddelde qua bedbezetting. Ik heb hierbij het voordeel dat er een toezegging is voor de verhuur van alle bedden in de weekenden van een partij in Den Helder die voor haar gasten graag een accommodatie beschikbaar heeft. Daarnaast is er sprake van een fors tekort aan bedden op het eiland Texel en moeten toeristen uitwijken naar het vaste land. Texel is als eiland op de lijst van Lonely Planet geplaatst als een van de aanbevolen bezienswaardigheden. Sindsdien is er een ware run op dit eiland ontstaan en zijn de hotelaccommodaties bij wijze van spreken ‘niet aan te slepen’.

Profiel_15871_2_142644.jpg

Texel

Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen aan uw investeerders na te komen.
De exploitatie van de B.V. is gebaseerd op de verhuur van 6 hotelkamers op het schip met een gemiddelde bezettingsgraad van 70%. Hiermee wordt een omzet verwacht van € 108.000,- in het eerste jaar (2017) en een omzet van € 153.000,- in het (volle) tweede jaar 2018. Op basis van de kostenprognose en een volledig DGA salaris van € 42.000,- (normbedrag) is de exploitatie en cashflow ruim voldoende. Bij een bezettingsgraad van ca 50% is er sprake van een break-even situatie. 

De verwachte winst gecombineerd met de afschrijvingen en de fiscale reservering voor groot onderhoud zijn toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. Teneinde het aanloopjaar gemakkelijker te overbruggen, vraag ik een groeilening aan met een aflossingsvrije periode van 12 maanden. In de 9 volgende jaren volgen dan de annuïtaire verplichtingen.
 
 
Profiel_15871_2_144918.jpg

Haven Willemsoord Den Helder

Heeft u uw bedrijfspand in eigendom of huurt u dit?
Het schip is volledig onbelast eigendom en zal worden ingebracht in Stevenaak Antje B.V. Hiermee is er sprake van een vermogensinbreng van € 450.000,- (de actuele taxatiewaarde van het schip). In de taxatiewaarde is de komende afwerking en inrichting niet begrepen.
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Het schip is gebrandmerkt waardoor een hypothecaire inschrijving mogelijk is. Er zal ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl een eerste hypotheek worden gevestigd op het schip ad € 230.000,-. Hiermee wordt het risico van investeerders tot een minimum beperkt. Uiteraard wordt het schip normaal verzekerd voor brand en andere schade. De rechten voortvloeiende uit de verzekeringen zullen worden verpand.
 
Incentive
De aangeboden incentive is een voorbeeld van een gezamenlijke aanbieding van Kampanje en Stevenaak Antje. Dit betreft een ontbijt op het schip voor investeringen van een bedrag van € 1.000,- en meer. Aan investeerders die € 1.500,- en meer inleggen, wordt aanvullend een korting geboden van 10% op een overnachting.  

Noot van Geldvoorelkaar.nl
De in de aanhef vermelde Creditsafe score is van geldnemer Stevenaak Antje B.V. in oprichting. 
Er is hierdoor nog geen G-PD% bekend. Medegeldnemer is de heer M.P.E.B. Dikkers die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.  

Voor de exploitatie van het schip op de wijze als in deze presentatie beschreven zijn alle vergunningen en toestemmingen aanwezig. Als uitbetalingsvoorwaarde is vastgelegd dat de besloten vennootschap Stevenaak Antje B.V. dient te zijn opgericht. De heer M.P.E.B. Dikkers wordt enig aandeelhouder van de vennootschap.
 
Dit is een groeilening waarbij gedurende de eerste 12 maanden niet wordt afgelost en alleen rente per kwartaal wordt betaald. Vervolgens wordt gedurende de resterende looptijd (108 maanden) annuïtair rente en aflossing betaald.
 
Zekerheden:

Er wordt een eerste hypotheek van € 230.000,- gevestigd op het onbelaste schip Stevenaak Antje met een getaxeerde museumwaarde van € 450.000,-. Het taxatierapport is in het bezit van Geldvoorelkaar.nl. Tevens zal pandrecht worden genomen op Overige Rechten (o.a. verzekeringspenningen). Deze zekerheden worden vastgelegd in een hypotheekakte en een pandakte met als hypotheekhouder resp. pandhouder namens de investeerders de recent opgerichte Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheid ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl zijn gevestigd.
 
Bij deze lening is een advies- en begeleidingspakket (brons) overeengekomen. 


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100025698dinsdag 31 januari 2017
€ 100020146dinsdag 31 januari 2017
€ 1.000004812dinsdag 31 januari 2017
€ 500018537dinsdag 31 januari 2017
€ 100021073dinsdag 31 januari 2017
€ 500025760dinsdag 31 januari 2017
€ 500001954dinsdag 31 januari 2017
€ 200001212dinsdag 31 januari 2017
€ 1.500007496dinsdag 31 januari 2017
€ 2.000024561dinsdag 31 januari 2017
€ 500008019dinsdag 31 januari 2017
€ 100022667dinsdag 31 januari 2017
€ 500013177dinsdag 31 januari 2017
€ 200014985dinsdag 31 januari 2017
€ 300004683dinsdag 31 januari 2017
€ 200025879dinsdag 31 januari 2017
€ 200004487dinsdag 31 januari 2017
€ 100012251dinsdag 31 januari 2017
€ 100009817dinsdag 31 januari 2017
€ 300025885dinsdag 31 januari 2017
€ 400018174dinsdag 31 januari 2017
€ 200015028woensdag 1 februari 2017
€ 500024616woensdag 1 februari 2017
€ 500018878woensdag 1 februari 2017
€ 1.000001055woensdag 1 februari 2017
€ 1.000024142woensdag 1 februari 2017
€ 100014303woensdag 1 februari 2017
€ 100009551woensdag 1 februari 2017
€ 100025669woensdag 1 februari 2017
€ 200012490woensdag 1 februari 2017
€ 200025883woensdag 1 februari 2017
€ 200022621woensdag 1 februari 2017
€ 1.000025947woensdag 1 februari 2017
€ 100012102woensdag 1 februari 2017
€ 300002107woensdag 1 februari 2017
€ 500021413woensdag 1 februari 2017
€ 500008584donderdag 2 februari 2017
€ 500003963donderdag 2 februari 2017
€ 100021599donderdag 2 februari 2017
€ 500006010donderdag 2 februari 2017
€ 200010362vrijdag 3 februari 2017
€ 100005527zaterdag 4 februari 2017
€ 200024731zaterdag 4 februari 2017
€ 300011307maandag 6 februari 2017
€ 2.000026025maandag 6 februari 2017
€ 2.000007762maandag 6 februari 2017
€ 200014263dinsdag 7 februari 2017
€ 2.000026043dinsdag 7 februari 2017
€ 300016135woensdag 8 februari 2017
€ 100003198donderdag 9 februari 2017
€ 1.000011385vrijdag 10 februari 2017
€ 100026086vrijdag 10 februari 2017
€ 500008160zaterdag 11 februari 2017
€ 200026097zondag 12 februari 2017
€ 1.000026106dinsdag 14 februari 2017
€ 2.500026114woensdag 15 februari 2017
€ 3.000026113woensdag 15 februari 2017
€ 1.000007084woensdag 15 februari 2017