nieuws
Van € 0 naar € 100 miljoen - een overzicht
10-02-2017
Van € 0 naar € 100 miljoen ging natuurlijk niet vanzelf. Daarom hebben wij een overzic...
lees verder
Meer dan 100 miljoen euro gefinancierd via Geldvoorelkaar.nl
09-02-2017
Wij zijn trots! Als eerste crowdfundingplatform in Nederland hebben wij meer dan 100 miljoen e...
lees verder
Jonge ondernemer opent restaurant in verbouwde kerk
26-01-2017
De verbouwing van de leegstaande kerk in Kamperland is in volle gang. Lloyd Oudeman uit Rilland ...
lees verder
Omvang crowdfunding in 2016 € 170 miljoen
19-01-2017
Ook het FD bericht over de groei van de crowdfundmarkt in 2016: Nederlandse ondernemers hebben ...
lees verder
Vacature Crowdfunding bemiddelaar ZZP
18-01-2017
Geldvoorelkaar.nl - het grootste crowdfundingplatform van Nederland - heeft sterke groei ambi...
lees verder
Herfinanciering/ financiële verplichtingen
Herfinanciering onroerend goed
Project:
15613 Particulier
Leendoel:
Herfinanciering/ financiële verplichtingen
Classificatie:
4
Inschrijfperiode nog 36 dagen
Kredietbedrag:
€ 280.000
Geinvesteerd:
€ 99.300
Product:
Annuïteit
Rente per jaar:
6,5%
Looptijd:
120 maanden
Over mij
Leeftijd:50
Gezinssituatie:Samenwonend, gedeeld ouderschap 4 kinderen
Woonsituatie:Samenwonend in koophuis partner
Beroep:Ondernemer, zelfstandig golfleraar
Opleiding:Gymnasium, MEAO
Hobby's:Golf, reizen, snowboarden
BKR score:Gemiddeld risico (G)
Social media:LinkedIn
Zekerheden:Eerste hypotheek
Toelichting van de aanvrager
Uw naam
Uw E-mailadres
De naam van uw vriend
Het E-mailadres van uw vriend
Uw persoonlijke tekst (optioneel)
Verstuur
Deze lening heeft tezamen met lening 16002 als zekerheid een eerste hypotheek van € 550.000,- op het onderhavige onroerend goed met een taxatiewaarde in verhuurde staat van € 635.000,-. De gezamenlijke LTV (Loan-to-value) ratio bedraagt daarmee 87%. Zie noot voor verdere toelichting.

Waarvoor heeft u de lening nodig?
Deze lening wordt aangewend voor herfinanciering van verhuurd onroerend goed in het centrum van Tilburg. De oorspronkelijke financier Van Lanschot Bankiers heeft in oktober 2015 de leningen voor onze panden in een grote portefeuille doorverkocht aan Promontoria. Dit is een capital investor en geen bank. Promontoria heeft vervolgens de opdracht gegeven aan Capita Debt Solutions BV om deze leningen te herstructureren. Dit noodzaakt mij om het openstaande saldo na verkoop en levering van mijn eigen woning van € 525.000,- per 28 februari 2017 te herfinancieren. Met de nieuwe leningen creëren we een gezonde basis voor duurzame exploitatie van de verhuurde panden. Een deel van de gelden wordt gebruikt voor investeringen in energiezuinige maatregelen.
 
Financieringsbehoefte

Oorspronkelijke financiering € 800.000,-
Af: verkoop eigen woning per 28-2-2017 € 275.000,-
Te herfinancieren* € 525.000,-
Energiebesparende aanpassingen €   25.000,-
Totaal via Geldvoorelkaar.nl € 550.000,-
Waarvan Annuïtair (15613) € 280.000,-
Waarvan Aflossingsvrij (16002) € 270.000,-

* Dit bedrag zal worden gesplitst, zodat na aflossing van de annuïtaire lening over 10 jaar nog maximaal 45% van de marktwaarde in verhuurde staat aan financiering uitstaat, wat zorgt voor een prima oudedagsvoorziening.
 

 Profiel_15613_2_111315.jpg  Profiel_15613_2_111638.jpg
 
Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl?
Verhuurd onroerend goed financieren via de traditionele bancaire weg is binnen de huidige regelgeving ontoereikend. Er wordt tot maximaal 60% van de marktwaarde gefinancierd. De waarde van de 3 beleggingspanden bedraagt € 635.000,- in verhuurde staat, hetgeen een kredietverstrekking van 87% van de marktwaarde in verhuurde staat betekent. De taxaties op de onderpanden zijn uitgevoerd door een registertaxateur onder toepassing en toezicht van NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxaties).
 
Heeft u een vast dienstverband, dan wel een overige vaste bron van inkomen?
Ik werk sinds 2012 als zelfstandig golfleraar op golfclub Landgoed Nieuwkerk in Goirle. Mijn inkomsten bestaan uit de opbrengsten van golflessen, het geven van golfclinics en de organisatie van golfreizen en golf-gerelateerde evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsfeesten in combinatie met een golfclinic. Deze spreiding van activiteiten en de vaste lesprogramma’s binnen de golfvereniging zorgen voor de benodigde continuïteit aan inkomen. Sinds de oprichting van mijn eenmanszaak in 2010 geniet ik hiermee een modaal inkomen waaruit ik ruimschoots in mijn levensbehoeften kan voorzien. Hierdoor ben ik niet afhankelijk van de huurinkomsten uit de drie objecten. 
 
Profiel_15613_2_112410.jpg
 
De huurinkomsten uit de 17 kamers en appartementen bedraagt jaarlijks € 67.000,-. Rekening houdend met de rente en aflossing van de te verstrekken lening, bedraagt de netto kasstroom circa € 12.000,- per jaar. Hiervan zullen de gemeentelijke heffingen en onderhoud van moeten worden voldaan. Gezien het feit dat ik niet inkomensafhankelijk ben van de huurinkomsten kies ik er zeer bewust voor om door een hoge aflossing de hoofdsom van de lening zo snel mogelijk af te bouwen.

Omschrijf hoe u in staat bent uw betaalverplichtingen na te komen naar uw investeerders.
De betaalverplichtingen die voortkomen uit de lening(en) worden gedragen door de huurinkomsten. Het betreft hier studentenpanden en appartementen in het centrum van Tilburg. De markt voor deze verhuur is goed te noemen door de locatie van de panden en het feit dat Tilburg een echte studentenstad is. In de afgelopen jaren is leegstand dan ook nooit een issue geweest. Als er een kamer leegkomt, is deze in de regel binnen enkele dagen weer verhuurd. Ik heb de keuze uit meerdere potentiële huurders.
 
Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen?
Er zal eerste hypotheekrecht worden gevestigd door Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Er rusten geen andere inschrijvingen op de drie panden. De panden zijn in verhuurde staat getaxeerd op € 635.000,- en dekken de lening derhalve ruimschoots af.
 
Profiel_15613_2_134909.jpg

Heeft uw aanvraag een verdere toelichting nodig?
Ik wil graag voor u een extra stimulans toevoegen aan deze aanvraag. Vanuit mijn professie als golfleraar bied ik de investeerders die € 1.000,- of meer inleggen graag een bonus in de vorm van een gratis les of deelname aan een clinic op golfbaan Landgoed Nieuwkerk: een kleine club, maar wel een van de mooiste banen van Nederland!
  • Bij een investering vanaf € 1.000,- bied ik deelname aan van een twee uur durende golfclinic;
  • Bij een investering vanaf € 2.500,- bied ik een uur privéles aan;
  • Bij een investering vanaf € 5.000,- bied ik een persoonlijke baanles aan van 2 ½ uur met vooraf een swinganalyse.
Noot van Geldvoorelkaar.nl
Geldnemer is de heer A. Seepma. Hij tekent hiermee voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Tegelijk met deze lening zal ten behoeve van de heer Seepma lening 16002 worden geplaatst. Deze aflossingsvrije lening zal ook worden aangewend voor de herfinanciering van onroerend goed. Deze leningen kunnen pas tot stand komen als beide volledig volgeschreven zijn.

De risicoclassificatie van deze lening is gebaseerd op de gezamenlijke rente- en aflosverplichtingen ten opzichte van de betaalcapaciteit.

Er wordt voor deze lening tezamen met lening 16002 een eerste hypotheek van € 550.000,- gevestigd op de onderhavige panden, met een taxatiewaarde in verhuurde staat van € 635.000,-. De taxatierapporten zijn in het bezit van Geldvoorelkaar.nl. Deze zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de recent opgerichte Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Uitboeking van de lening zal pas geschieden als de genoemde zekerheid ten behoeve van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl is gevestigd.

Update 9-2-2017:
Rente is verhoogd van 6,0% naar 6,5%.


Terug naar overzicht

Geïnvesteerd bedragInvesteerderDatum
€ 100017990donderdag 26 januari 2017
€ 1.200020164donderdag 26 januari 2017
€ 1.000018127donderdag 26 januari 2017
€ 100025698donderdag 26 januari 2017
€ 300024616donderdag 26 januari 2017
€ 100021073donderdag 26 januari 2017
€ 2.500004845donderdag 26 januari 2017
€ 1.000001403donderdag 26 januari 2017
€ 100006908donderdag 26 januari 2017
€ 100011320donderdag 26 januari 2017
€ 200023582donderdag 26 januari 2017
€ 500014442donderdag 26 januari 2017
€ 500018881donderdag 26 januari 2017
€ 1.000017970donderdag 26 januari 2017
€ 200015595donderdag 26 januari 2017
€ 100017192donderdag 26 januari 2017
€ 200019959donderdag 26 januari 2017
€ 100023405donderdag 26 januari 2017
€ 500002107donderdag 26 januari 2017
€ 200025166donderdag 26 januari 2017
€ 1.000006498donderdag 26 januari 2017
€ 100023636donderdag 26 januari 2017
€ 200011769donderdag 26 januari 2017
€ 100025559donderdag 26 januari 2017
€ 500018310donderdag 26 januari 2017
€ 300012519donderdag 26 januari 2017
€ 300021557donderdag 26 januari 2017
€ 100023713donderdag 26 januari 2017
€ 100019318donderdag 26 januari 2017
€ 500005094donderdag 26 januari 2017
€ 300010687donderdag 26 januari 2017
€ 300013671donderdag 26 januari 2017
€ 100008301donderdag 26 januari 2017
€ 100015592donderdag 26 januari 2017
€ 400013986donderdag 26 januari 2017
€ 300014531donderdag 26 januari 2017
€ 100016906donderdag 26 januari 2017
€ 500001954donderdag 26 januari 2017
€ 1.000024610donderdag 26 januari 2017
€ 300022552donderdag 26 januari 2017
€ 100003898donderdag 26 januari 2017
€ 2.000006037donderdag 26 januari 2017
€ 300015168donderdag 26 januari 2017
€ 200004487donderdag 26 januari 2017
€ 200016278donderdag 26 januari 2017
€ 100020146donderdag 26 januari 2017
€ 100022399donderdag 26 januari 2017
€ 300017241donderdag 26 januari 2017
€ 300016581donderdag 26 januari 2017
€ 200014303donderdag 26 januari 2017
€ 100023768donderdag 26 januari 2017
€ 100000867donderdag 26 januari 2017
€ 400015782donderdag 26 januari 2017
€ 100023729donderdag 26 januari 2017
€ 100025344donderdag 26 januari 2017
€ 100021735donderdag 26 januari 2017
€ 500011054donderdag 26 januari 2017
€ 100005995donderdag 26 januari 2017
€ 100021767donderdag 26 januari 2017
€ 200018641donderdag 26 januari 2017
€ 200025120donderdag 26 januari 2017
€ 100002483donderdag 26 januari 2017
€ 500015065donderdag 26 januari 2017
€ 100008656donderdag 26 januari 2017
€ 300021054donderdag 26 januari 2017
€ 100006506donderdag 26 januari 2017
€ 1.000013626donderdag 26 januari 2017
€ 200025824vrijdag 27 januari 2017
€ 1.000015028vrijdag 27 januari 2017
€ 100013926vrijdag 27 januari 2017
€ 1.000018878vrijdag 27 januari 2017
€ 100025890vrijdag 27 januari 2017
€ 100025669vrijdag 27 januari 2017
€ 100017212vrijdag 27 januari 2017
€ 200024735vrijdag 27 januari 2017
€ 300018286vrijdag 27 januari 2017
€ 400012490vrijdag 27 januari 2017
€ 100020030vrijdag 27 januari 2017
€ 500009082vrijdag 27 januari 2017
€ 200008201vrijdag 27 januari 2017
€ 500014985vrijdag 27 januari 2017
€ 100010207vrijdag 27 januari 2017
€ 300008293vrijdag 27 januari 2017
€ 200012951vrijdag 27 januari 2017
€ 100022881vrijdag 27 januari 2017
€ 200024954vrijdag 27 januari 2017
€ 200017243vrijdag 27 januari 2017
€ 5.000018136vrijdag 27 januari 2017
€ 100015785vrijdag 27 januari 2017
€ 400021387vrijdag 27 januari 2017
€ 500008647vrijdag 27 januari 2017
€ 200025292vrijdag 27 januari 2017
€ 400005786zaterdag 28 januari 2017
€ 300003319zaterdag 28 januari 2017
€ 500010605zaterdag 28 januari 2017
€ 1.000009235zaterdag 28 januari 2017
€ 100011016zaterdag 28 januari 2017
€ 2.000024622zondag 29 januari 2017
€ 1.000008546zondag 29 januari 2017
€ 1.500013458zondag 29 januari 2017
€ 100025826zondag 29 januari 2017
€ 500008584zondag 29 januari 2017
€ 100018125maandag 30 januari 2017
€ 100022467dinsdag 31 januari 2017
€ 100009817dinsdag 31 januari 2017
€ 300002505dinsdag 31 januari 2017
€ 200025333woensdag 1 februari 2017
€ 1.000007184woensdag 1 februari 2017
€ 100009551woensdag 1 februari 2017
€ 200014496woensdag 1 februari 2017
€ 200014823woensdag 1 februari 2017
€ 100026005woensdag 1 februari 2017
€ 100012102woensdag 1 februari 2017
€ 100006445woensdag 1 februari 2017
€ 1.000012751woensdag 1 februari 2017
€ 1.000016511woensdag 1 februari 2017
€ 100013670woensdag 1 februari 2017
€ 100013534woensdag 1 februari 2017
€ 200010511donderdag 2 februari 2017
€ 500019930donderdag 2 februari 2017
€ 100021599donderdag 2 februari 2017
€ 100005202vrijdag 3 februari 2017
€ 500013172vrijdag 3 februari 2017
€ 100022635vrijdag 3 februari 2017
€ 200001941vrijdag 3 februari 2017
€ 400017310vrijdag 3 februari 2017
€ 1.000026032zaterdag 4 februari 2017
€ 100005527zaterdag 4 februari 2017
€ 100008773zaterdag 4 februari 2017
€ 1.000008571zaterdag 4 februari 2017
€ 100018353zaterdag 4 februari 2017
€ 700008227zondag 5 februari 2017
€ 200025117zondag 5 februari 2017
€ 300014187zondag 5 februari 2017
€ 1.000026034zondag 5 februari 2017
€ 500007945zondag 5 februari 2017
€ 500011307maandag 6 februari 2017
€ 1.000020292maandag 6 februari 2017
€ 100003198maandag 6 februari 2017
€ 500007507dinsdag 7 februari 2017
€ 800018174dinsdag 7 februari 2017
€ 100026047dinsdag 7 februari 2017
€ 500021859woensdag 8 februari 2017
€ 100015565woensdag 8 februari 2017
€ 1.500009347woensdag 8 februari 2017
€ 500002598woensdag 8 februari 2017
€ 300023538woensdag 8 februari 2017
€ 500004991woensdag 8 februari 2017
€ 1.800005845donderdag 9 februari 2017
€ 200026066donderdag 9 februari 2017
€ 1.000006374donderdag 9 februari 2017
€ 100015801donderdag 9 februari 2017
€ 100010995donderdag 9 februari 2017
€ 2.000018537donderdag 9 februari 2017
€ 400016479donderdag 9 februari 2017
€ 300024176donderdag 9 februari 2017
€ 200016464donderdag 9 februari 2017
€ 500012709donderdag 9 februari 2017
€ 1.000015851donderdag 9 februari 2017
€ 1.000009969donderdag 9 februari 2017
€ 100024505donderdag 9 februari 2017
€ 500016992donderdag 9 februari 2017
€ 1.000024325donderdag 9 februari 2017
€ 1.000014961donderdag 9 februari 2017
€ 1.200004683donderdag 9 februari 2017
€ 100020275donderdag 9 februari 2017
€ 300004393donderdag 9 februari 2017
€ 300004509donderdag 9 februari 2017
€ 100003974vrijdag 10 februari 2017
€ 100024507vrijdag 10 februari 2017
€ 200010785vrijdag 10 februari 2017
€ 200011519vrijdag 10 februari 2017
€ 1.000023610vrijdag 10 februari 2017
€ 100008240vrijdag 10 februari 2017
€ 100017368vrijdag 10 februari 2017
€ 1.000005001vrijdag 10 februari 2017
€ 500022654vrijdag 10 februari 2017
€ 1.000005648zaterdag 11 februari 2017
€ 200016915zaterdag 11 februari 2017
€ 10.000019341zondag 12 februari 2017
€ 200015579zondag 12 februari 2017
€ 800026097maandag 13 februari 2017
€ 500017651maandag 13 februari 2017
€ 300023836dinsdag 14 februari 2017
€ 200023718dinsdag 14 februari 2017
€ 3.000026113woensdag 15 februari 2017
€ 100026116woensdag 15 februari 2017
€ 500018725woensdag 15 februari 2017
€ 100004692donderdag 16 februari 2017
€ 3.000020394vrijdag 17 februari 2017
€ 500022600vrijdag 17 februari 2017
€ 100006571zondag 19 februari 2017
€ 100021025zondag 19 februari 2017